Over dit project

Begin 2018 kreeg ik van de jury van de HAN Ideeënbus goedkeuring voor project ‘platform werkvormenvideo’s’. Bij de start van studiejaar 2018-2019 wordt het platform gelanceerd en staat alles klaar voor gebruik.

Het idee is om docenten te enthousiasmeren om vaker andere werkvormen te gebruiken in het onderwijs. De werkvormen uit dit idee bieden een belangrijke bijdrage aan inspirerend en activerend onderwijs: goed onderwijs heeft baat bij andere, vreemde, buiten, leuke werkvormen.

Door een bottom-up platform op te zetten waar best practices visueel worden gemaakt en worden gebundeld tot begrijpelijke en laagdrempelige werkvormen, kunnen docenten in weinig tijd een grote stap zetten naar inspirerend en activerend onderwijs. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de docent, afwisselende colleges voor de student en aan innovaties in het onderwijs binnen de HAN.

Het idee bestaat uit 3 onderdelen. De inspirerende video’s, reacties en toepassingen van docenten en ansichtkaarten. Heb jij ook een tip die geschikt is als video of ansichtkaart? Dien hem in!