casino

Casino. Werkvorm voor samenwerken. 
Maak groepjes van 4 studenten. Geef elk groepje een A3-papier en laat een rondje in het midden tekenen met 4 streepjes eruit (zie filmpje). Stel de klas een vraag. Studenten denken individueel na en schrijven hun antwoord in een hoekvakje. Daarna overleggen ze over het beste antwoord. Dat antwoord schrijven ze in het midden. Als docent loop je even langs elk groepje om het antwoord na te bespreken, of je bespreekt het klassikaal.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *