verbanden zoeken

Verbanden zoeken. Een werkvorm om samenhang tussen thema’s te benadrukken.
Op de tafel liggen A4’tjes. Op elk A4’tje staat een onderwerp dat we in de lessen hebben besproken. Drie van de studenten Mogen vast een willekeurig A4’tje pakken en komen staan. Nu pakt de rest omstebeurt een A4’tje. Bekijk het goed en bedenk wat het verband met de al staande A4’tjes. Expliciteer het verband en gat bij elkaar staan. Probeer zoveel mogelijk verbanden tussen alle A4’tjes te bedenken en bespreken. Dit werkt omdat je kennis beter opslaat en onthoudt als je over verbanden nadenkt en praat.
Varianten

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *